Zahradní umyvadla
virtuální prohlídka od Google
Potreby.info
banner prodejna
CZ - banner chalupářství se vrací

NÁVOD NA POUŽITÍ

 

DEK4417 (38cm)

Venkovní hodiny s hydrometrem a teploměrem 32cm

 

DEK4238 (38 cm)

Venkovní hodiny s hydrometrem a teploměrem 32cm

 

DEK4794 (30cm)

Venkovní hodiny s teploměrem 30cm

   

Opatrně vyjměte venkovní hodiny z krabičky a obalu. Hodiny jsou připevněny k papírovému obalu pomocí šroubů, které se nachází na zadní straně krabičky. Šrouby vyšroubujte a při manipulaci hodiny z druhé strany přidržujte, zabráníte tím jejich vypadnutí. 

 

  
Instalace baterií do hodin

 

Odejměte kryt na zadní straně hodin a opatrně vložte baterii 1,5V AA. Dbejte na polaritu (+/-). Čas upravíte otáčením kolečka na zadní straně hodin v požadovaném směru. Následně umístěte kryt na původní místo.

   

 
Teploměr

 

Teploměr je určen k měření teploty. Přesnost teploměru se pohybuje s maximální odchylkou 1/-3°C. Teplota by měla být měřena pouze tehdy, když se teploměr nachází ve stínu, nebo byl ve stínu, nebo byl ve stinném prostředí po dobu několika hodin. Příležitostně po přemístění hodin je potřeba teploměr překlibrovat. Pro kalibraci odšroubujte víčko ochranného krytu zakrývající mechanismus teploměru. Opatrně otáčejte do proti směru hodinových ručiček pro odečet vyšší teploty a po směru hodinových ručiček směrem ke čtení nižší teploty. Po otočení mechanismu se bude ukazatel na přední straně pohybovat a může být kalibrován proti známému zdroji, např. Jinému teploměru.  Pozor, při kalibraci buďte velmi optarní, aby nedošlo k poškození mechanismu. Po dokončení kalibrace umístěte ochranný kryt zpět na své místo. 

  

  
Vlhkoměr

 

Vlhkoměr určuje relativní vlhkost vzduchu. Po přemístění hodin je někdy třeba vlhkoměr překalibrovat, v případě že ukazuje chybné hodnoty. Pro kalibraci zakryjte zadní část mechanismu navlhčeným hadříkem po dobu nejméně 30 minut, raději déle. Poté odšroubujte ochranný kryt v zadní části vlhkoměru. Po 30 minutách by měl přístroj ukazovat 99% vlhkost, ale pokud tomu tak není, opatrně otáčejte mechanismem, dokud vlhkoměr neukazuje 99%. Kalibraci provádějte při pokojové teplotě, v místě bez průvanu či větru. POZOR, při kalibraci buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškození mechanismu. Po dokončení kalibrace umístěte ochranný kryt zpět na své místo. 

 

  
Pokyny k upevnění a umístění

 

Pro umístění hodin preferujte místo bez přímého slunečního světla ve venkovním prostředí pod přístřeškem, nebo pergolou. Upevněte na zeď pomocí vhodných upevňovacích prvků, jako je hmoždinka a šroub, a ujistěte se, že pevně drží na svém místě.

  

Nesprávné umístění (na přímém dešti nebo slunečním záření) může způsobit nadměrné rosení a následné vypařování vlhkosti z prostoru hodin a tak předčasně dojít k oxidaci dílů, pokrabacení tapety ciferníku a tak k předčasnému nevratnému poškození hodin.

    
Upozornění

 

Jelikož je teploměr vystavován vnějším vlivům, je zcela přirozené, že za určitých okolností vznikne na vnitřní straně hodin/teploměru rosa. Toto není chyba, jedná se pouze o cirkulaci vzduchu skrz hodiny, který je nutný pro správnou funkci teploměru. Tato rosa zmizí, ale může se zase objevit. Vše zcela závisí na tom, kde se produkt nachází a okolních povětrnostních vlivech.

  

 
Údržba

 

Pravidelně odstraňujte vlhkým hadříkem veškeré usazeniny nečistot ze zadní části hodin, stejně tak ochrannými kryty teploměru a vlhkoměru k zajištění přesné funkce a dlouhé životnosti výrobku. Pravidelnou údržbu proveďte i v prostoru pro baterii vždy při její výměně. Přední část hodin lze čistit teplou vodou s šetrným saponátem.